eko myjnia


My nie tylko mówimy o ekologii. My działamy ekologicznie!

Samochód do mycia, a woda do picia. 

Twierdzenie:  “Ekologia = drożyzna”  to mit!